Μουσείο Ακρόπολης | Folder


Περιγραφή

Φάκελος με εκτύπωση 1 χρώμα +1 μεταλλικό pantone και κοπτικά με καλούπι.

Τεχνική

1 χρώμα +1 μεταλλικό pantone

Tags

  • 1 χρώμα
  • Mεταλλικό pantone
  • Φάκελος

Δείγμα έργου