Μετάβαση | Βιβλίο


Περιγραφή

Βιβλίο με εκτύπωση 4 χρώματα , βιβλιοδεσία σε ειδικό χαρτί & κλωστοραφή.

Τεχνική

  • Εκτύπωση 4 χρώματα

Tags

  • Βιβλιοδεσία
  • Κλωστοραφή

Δείγμα έργου